Gà chơi thử Auto Chess | Gasenpai | auto chess | gameplay


9 comments

  1. Mấy con này có nhiều loại buff cho nhau nữa á anh, vd bọn Druid thì cần 2 con giống và 1 con khác là up đc lvl2 á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *